Isikuandmete töötlemise tingimused

Veebipoe www.basilio.ee isikuandmete vastutav töötleja on Basilio OÜ, registrikood12950770,  asukohaga Ahtri 8, Tallinn, tel 55902729 ja e-kiri basilio@basilio.ee.

Basilio OÜ  edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötaja SEB Pank AS-le

Milliseidisikuandmeid töödeldakse

- nimi,telefoninumber ja e-posti aadress;

- kaubakohaletoimetamise aadress;a

- pangakontonumber;

- kaupadeja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

- klienditoe andmed.

Mis eesmärgilisikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimustehaldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajalooandmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupadeja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakontonumbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeidnagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupadeja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoekasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kuiinfoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmetetöötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilisekohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad,kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmededastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemidelahendamiseks.

Nimi,telefoninumber ja e-posti aadressedastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatavakaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoeraamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmedteenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeidvõidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoefunktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisusja andmetele ligipääs

Isikuandmeidhoitakse basilio.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeidvõidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjonhinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääsisikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvudaselleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutadaklienditoe teenust.

Veebipoodrakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisiturvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise,kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmeteedastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenusepakkuja ja andmemajutus)toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatudtöötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohasedkaitsemeetmed.

Isikuandmetegatutvumine ja parandamine

Isikuandmetegasaab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost onsooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoevahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kuiisikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigusnõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikontosulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vajasäilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kuiveebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugukolm aastat.

Maksetega jatarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõudetäitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamisejaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmetekustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotluselevastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamiseperioodi.

Ülekandmine

E-postiteel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu ajajooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest,mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadetesaatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saadaotseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastavviide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidlustelahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoevahendusel tel.55902729, e-post basilio@basilio.ee.Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).