Privaatsuseeskirjad

1. Privaatsuseeskirjad

Poesregistreerumisel ja ostude tegemisel säilitab müüja kliendi kohta tema esitatudisikuandmed (Google Analytics andmed, ees- ja perekonnanimi, tava- jae-posti aadress, kontakttelefon) ja kogu tehtud oste puudutava teabe.

Kõikikliendilt tellimuse vormistamise käigus saadud andmeid peab müüja kliendiisikuandmeteks ja töötleb neid konfidentsiaalse teabena vastavalt EVisikuandmete kaitse seadusele ostude paremaks kavandamiseks jatarbijaharjumuste analüüsiks.

Müüjaei edasta saadud andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud minimaalseltneid, mis on vajalikud kauba kohaletoimetamise korraldamiseks. Kliendil onõigus vaadata müüja valduses olevaid andmeid ning keelata nende edasisetöötlemise.

Krüptitudandmeedastuskanali kasutamine poe ja pankade vahel tagab selle, et kõrvalisedisikud ja ka müüja ei saa juurdepääsu kliendi isiklikele pangarekvisiitidele.

Kõikerimeelsused kliendi ja müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel.

Müüjavastab kliendi kaebustele ja pretensioonidele e-posti teel 15tööpäeva jooksul. Kui erimeelsusi ei suudeta lahendada kompromissi kaudu, onkliendil õigus oma huvide kaitsmiseks pöörduda Riigi Tarbijakaitseametisse võiTallinna Linnakohtusse. Kõik vaidlused, mis tekivad kokkuleppemittesaavutamisel või nende tingimuste ulatuse väliselt, lahendatakse EestiVabariigis kehtivate õigusaktide alusel.

Teave, mida saame, kui logite sisse «Google» ja «Facebooki» kaudu

Selleks, et pakkuda mugavamat ühendust meie veebisaidi ja rakendustega, kui logite sisse „Google'i“ ja „Facebooki“ kaudu, saame nimetatud teenusepakkujatelt vajalikud andmed ühenduse loomiseks. 
Teie andmeid hoitakse sel eesmärgil kuni 2 (kahe) aasta jooksul pärast teie viimast sisselogimist oma kontole või viimase tehingu sooritamist (olenevalt sellest, kumb kuupäev saabub hiljem).

Nii tagame mugavamad tingimused meie veebipoe kasutamiseks ja teile meeldivate toodete ostmiseks.

2. Poolte vastutus ja vääramatu jõud

Basilio OÜ vastutab teie ees, aga teie vastutate Basilio OÜ ees kahju eest, mida on teisele poolele põhjustatud nende tingimuste rikkumistekorral ja ulatuses, mis on sätestatud Eesti Vabariigi seadustega.


Basilio OÜ ei vastuta teile tekitatud kahju ega kaubakohaletoimetamisviivituse eest juhul, kui kahju või viivitus on tingitudasjaoludest, mida Basilio OÜ eisaanud mõjutada ja mille ilmnemist Basilio OÜ ei näinud ega saanud ette näha (vääramatu jõud).

3. Lahtiütlus

Kaupade ja teenuste hindu võidakse muuta ette teatamata.

Kõik pildid ja kirjeldused on võimalikult tõepärased, kuid ei anna alati kauba kohta kõikehõlmavat teavet. Meie kasutame kauba tootjalt saadud pildid ja kirjeldused, kus mõnikord esineb vigu.

Kaupade ja nende omaduste kirjeldusel proovime olla võimalikult täpsed, aha mõnikord esinevad ebatäpsused. Kaubatootjad võivad muuta spetsifikatsioone ilma meiega kooskõlastamata.